Ochrana Osobních Údajů

bře, 21 2024

Ochrana a zpracování osobních údajů

Na tomto webu, mudr-kobelkova-detsky-lekar.cz, prioritizujeme ochranu osobních údajů našich pacientů a návštěvníků. Společnost je zaregistrována v České republice a řídí se přísnými právními normami EU a ČR o ochraně osobních údajů. K ochraně těchto údajů přistupujeme s maximální zodpovědností a používáme nejmodernější bezpečnostní technologie a procedury. Naše webové stránky jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány tak, aby splňovaly veškeré zákonné požadavky a zároveň chránily data, která nám věříte. Zabezpečení dat zahrnuje šifrování, firewally, antivirové programy a další technické a organizační opatření. Každý zaměstnanec naší kliniky je přísně instruován o pravidlech ochrany osobních údajů a má zakázáno sdílet jakékoli informace s třetími stranami bez explicitního souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou používány výhradně pro zajištění dostupnosti našich lékařských a souvisejících služeb, jako jsou preventivní prohlídky, očkování a konzultace. Údaje nám umožňují lépe pochopit potřeby našich pacientů a zlepšit nabízené služby. Tato data zahrnují, ale nejsou omezena pouze na, jméno, kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu a historii léčby, které jsou nezbytné pro poskytování personalizované zdravotní péče. Tyto informace jsou shromažďovány s vaším jasným souhlasem a jsou přístupné pouze kvalifikovanému personálu, který se podílí na vaší léčbě a péči.

Přístup k informacím a jejich oprava

Kdykoliv máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uložené. Rovněž můžete žádat o jejich opravu, pokud jsou nesprávné, neaktuální nebo neúplné. Kromě toho máte právo požádat o vymazání vašich údajů, pokud není další zpracování nutné pro účely, pro které byly data shromážděna nebo jinak zpracována. Chápeme důležitost přesnosti a integrity informací a snažíme se reagovat na vaše požadavky v co nejkratším možném čase. Naše kontaktní údaje kvůli vašim dotazům a požadavkům týkajících se vašich osobních údajů jsou uvedeny níže.

Bezpečnostní opatření

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány s důrazem na nejvyšší možnou bezpečnost. Implementujeme různé bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna ochrana vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Tyto bezpečnostní postupy zahrnují, ale nejsou omezeny na, šifrování dat, fyzické bezpečnostní opatření na místě a pravidla pro zabezpečený přístup k datům. Náš personál je pravidelně školen v oblasti ochrany osobních údajů a je povinen dodržovat striktní bezpečnostní protokoly.

Pro další dotazy nebo přání se prosím neváhejte obrátit na majitelku webu, paní Kláru Novotnou, na emailovou adresu [email protected] nebo na adresu Palackého třída 124, 612 00 Brno, Česká republika.