Ochrana osobních údajů

bře, 21 2024

Úvod

Vítejte na stránce Ochrana osobních údajů webu mudr-kobelkova-detsky-lekar.cz. Naše praxe se zavazuje chránit osobní údaje našich pacientů a návštěvníků našich webových stránek. V následujícím textu naleznete podrobné informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je využíváme a jaká opatření přijímáme k jejich ochraně. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Důležité je, abyste si přečetli naši Politiku ochrany osobních údajů a plně rozuměli, jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme.

Shromažďování osobních údajů

Naše webové stránky mohou shromažďovat osobní údaje, které zahrnují, ale neomezuje se na: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o zdravotním stavu vašich dětí, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Také sbíráme informace, které nám poskytujete při vyplňování formulářů, reakcí na ankety, registrace na konzultace nebo při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu.

Využití shromažďovaných informací

Shromážděné osobní informace používáme pro poskytování lékařských služeb, zpracování vašich žádostí, zlepšení kvality našich služeb, komunikaci s vámi, zasílání informačních a propagačních materiálů (pokud jste o to projevili zájem) a pro interní administrativní účely. Můžeme využít kontaktů, které jste nám poskytli, k informování o změnách našich služeb nebo o aktuálních zdravotních informacích, které by vás mohly zajímat.

Zabezpečení a ochrana údajů

Přijímáme různá opatření, aby byla zajištěna ochrana vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zneužitím nebo zničením. Tyto bezpečnostní opatření zahrnují technické a organizační kroky jako šifrování dat, fyzické zabezpečení provozoven a školení zaměstnanců. Kontinuálně hodnotíme a aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly, aby byla zajištěna maximální ochrana dat.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme uložené, právo na opravu nepravdivých nebo neaktuálních údajů, právo na výmaz údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K tomu vám slouží kontaktní e-mail [email protected] nebo můžete na nás obracet na naší poštovní adresu.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: [email protected] nebo na poštovní adrese: Klára Novotná, Palackého třída 124, 612 00 Brno, Česká republika.